U ponudi imamo modele sistema prilagođene napajanju stoke na pašnjacima te pretok vode iz bunara u akumulacije.

Sustav je automatiziran, jedom kad se podesi ne zahtijeva Vašu prisutnost.
Potpuno neovisan od goriva, električne mreže te ljudskog rada

Pumpa se sama pali već sa prvim zrakama sunca. Sustav ne zahtijeva baterije već je prijenos direktan iz solarnih panela preko kontrolera sustava do pumpe.

Senzori kod pumpe brinu da se pumpa gasi kad voda padne ispod razine pumpe, a senzori u spremniku gase pumpu kad se spremnik napuni vodom. 
Protok vode varira ovisno o sunčanosti, ako je sunčanost veća može biti i veći.

**Niže možete vidjeti specifikacije jednog modela za napajanje stoke

Karakteristike:
*8.000l vode na dan
*visina dizanja vode 80m

u paketu:
*pumpa
*solarni paneli
*kontroler sustava
*senzori razine vode
*crijevo za vodu
*konekcijski kablovi i razni spojni dijelovi

Vidi još: